Teras Strategik  Agro Security Farm :

1. Mendukung amalan pertanian mampan dan kendiri;

2. Memperkukuh pasaran domestik, meningkatkan hasil keluaran yang mempunyai keperluan tinggi;

3. Membangun bakat-bakat petani bagi memenuhi permintaan setempat;

4. Meningkatkan penghasilan dengan menggunakan sistem pengurusan kos minima berlandaskan kepada teknologi kitar semula dan mesra alam.

5. Menyediakan ekosistem perniagaan yang kondusif dengan pengukuhan kerangka institusi kepengunaan dan perbekalan yang kukuh.