1. Baka dari jenis organik.

2. Bebas daripada lebihan antibiotik, hormon dan kimia terlarang bagi tujuan tumbesaran.

3. Vaksin khas bagi haiwan organik sahaja.

4. Ternakan secara Bebas dengan sekurang-kurangnya 50% aktiviti bergerak.

5. Makanan hanya dari bahan tumbuhan yang tiada menggunakan baja kimia atau racun serangga/kulat berasaskan kimia;

6. Bahan makanan asas ayam juga tidak dihasilkan melalui proses menggunakan kimia.