Puan Norkumala binti Awang 21/01/2022 Indeks Keselamatan Makanan Global (Global Food Security Index– GFSI) 2020, kedudukan Malaysia telah menurun daripada tangga ke-28 pada 2019 kepada tangga ke-43 pada 2020 dengan skor 67.9%.

Read More