Memandangkan kos sara hidup yang tinggi di bandar dan warga kota banyak memusatkan perbelanjaan harian kepada keperluan bekalan makanan, maka kebun komuniti ini merupakan satu langkah tepat menjaga sekuriti makanan setempat. Dengan kata lain, meningkatkan kedaulatan makanan setempat melalui konsep pertanian bandar akan menjamin bekalan makanan sampai ke meja makan dengan selamat, segar dan berkhasiat.

Read More