Jadikan kebun bandar barisan hadapan sekuriti makanan Inisiatif kebun bandar dapat menjadi sebahagian kawasan tadahan dan menyerap air hujan lebat di bandar; dapat menurunkan kesan pulau haba bandar; kawalan perosak dan penjimatan kos tenaga berterusan. Ini secara tidak langsung menyumbang ciri dan kriteria bandar sejahtera serta berdaya huni berterusan. Oleh Prof Madya Dr Mohd Ramzi Mohd Hussain - Disember 8, 2021 @ 10:30am bhrencana@bh.com.my

Read More  

Menurut Prof Datuk Dr M Nasir Shamsudin, Pakar Pertanian dari Universiti Putra Malaysia, masalah kos sara hidup yang tinggi, import bersih yang semakin meningkat, dan corak permintaan makanan yang sentiasa berubah, dapat mengganggu kestabilan bekalan makanan di negara ini. - Oleh: Fathi Abd Rashid

Read More