Jadikan kebun bandar barisan hadapan sekuriti makanan Inisiatif kebun bandar dapat menjadi sebahagian kawasan tadahan dan menyerap air hujan lebat di bandar; dapat menurunkan kesan pulau haba bandar; kawalan perosak dan penjimatan kos tenaga berterusan. Ini secara tidak langsung menyumbang ciri dan kriteria bandar sejahtera serta berdaya huni berterusan. Oleh Prof Madya Dr Mohd Ramzi Mohd Hussain - Disember 8, 2021 @ 10:30am bhrencana@bh.com.my

Read More  

Puan Norkumala binti Awang 21/01/2022 Indeks Keselamatan Makanan Global (Global Food Security Index– GFSI) 2020, kedudukan Malaysia telah menurun daripada tangga ke-28 pada 2019 kepada tangga ke-43 pada 2020 dengan skor 67.9%.

Read More